Kompleksowe doradztwo biznesowe dla firm w zakresie:

- organizacyjnym i administracyjnym
- prawnym
- księgowości i podatków
- zarządzanie projektami
- finansowania przedsięwzięć
- Public Relations i marketingu
- tworzenia strategii rozwojowych (w tym strategie eksportowe)

Adres firmy:

Chilli Consulting sp. z o.o.
Ul. Chmielna 2 lok. 31
00-020 Warszawa
NIP: 952-207-98-09

Osoby do kontaktu:

Joanna Maciejewska
Mail: joanna.maciejewska@chilliconsulting.pl
Tel: +48604932841

Anna Maciejewska
Mail: anna.maciejewska@chilliconsulting.pl
Tel. +48604081857
Strona w budowie – prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy

Przetargi:

16.05.2017r

Niniejszym informujemy o rozstrzygnięciu konkursu na wykonanie prac B+R w ramach projektu pn. „Opracowanie algorytmów i prototypu oprogramowania inteligentnego modułu zdalnej komunikacji umożliwiającego prowadzenie konferencji on-line” RPMA.01.02.00-14-6846/16 realizowanego w ramach Działania „1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zgodnie z zasadą konkurencyjności na wykonawcę usługi została wybrana Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach www.mazovia.edu.pl

20.04.2017r

Niniejszym ogłaszamy rozpoczęcie postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności na wykonanie usługi badawczo- rozwojowej zgodnie z Projektem pn. „Opracowanie algorytmów i prototypu oprogramowania inteligentnego modułu zdalnej komunikacji umożliwiającego prowadzenie konferencji on-line” RPMA.01.02.00-14- 6846/16 współfinansowanego ze środków europejskich w ramach RPO WM 2014-2020

Zapytanie ofertowe_6846.pdf (do pobrania)

20.04.2017r

Chilli Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do złożenia ofert na usługę doradztwa profesjonalnego pn. „Analiza potencjału rozwojowego firmy Chilli Consulting sp. z o.o.” w projekcie nr RPMA.03.01.02-14-7056/16 realizowanym w ramach Działania „3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe 7056.pdf (do pobrania)